وکیوم فیلتر

وکیوم فیلتر (Rotary Drum Vacuum Filter-RDVF)


فیلتر خلاء دوار یکی از رایج ترین انواع فیلتر بوده و از یک استوانه توخالی بزرگ تشکیل شده است که واسطه فیلتراسیون بر روی سطح آن قرار دارد و حول محور افقی دوران می کند. قسمتی از استوانه در یک مخزن پالپ قرار دارد و مایع پالپ از میان واسطه فیلتر با استفاده از خلاء ایجاد شده در داخل استوانه جدا می شود. آب شستشو می تواند بر سطح استوانه اسپری شود و یا از طریق نازل های اسپری آب، طرفین پارچه بطور مداوم شستشو گردد. یک همزن با حرکتی آهسته و قابل تنظیم جهت یکنواخت سازی جامد موجود در پالپ عمل می نماید.

کنترل کامل عملیات فیلتراسیون تحت خلاء در این شرکت با استفاده از تکنولوژی جدید در قسمت سیلینگ و اتوماسیون بر مبنایPLC انجام میشود.

.چنین امکان بکارگیری سیستمهای مختلف تخلیه کیک براساس ضخامت، استحکام و ساختار کیک در دسترس است. با توجه به اینکه آب تحت فشار و اسپری آب به صورت مداوم به عنوان تمیز کننده عمل می نماید، بنابراین پارچه فیلتر در بهترین شرایط قرار خواهد داشت.

مشخصات وکیوم فیلتر

سیستم فیلتراسیون کاملا پیوسته بدون زمان تلف شده در حین فرایند
سرعت قابل تنظیم درام
امکان چندین روش برای تخلیه کیک
امکان شستشوی مداوم پارچه فیلتر
انتخاب پارچه فیلتر براساس کاربردها و محصولات متفاوت
امکان شستشوی مداوم کیک توسط آب یا مایع کیک شوئی
عملیات مکانیزه، عدم توقف ناگهانی سیستم و تعمیرات آسان
هزینه های عملیاتی و کلی محدود

< کاربردها="">
• صنایع معدنی
• صنایع شیمیایی
• صنایع غذایی
• صنایع داروسازی
• پساب ها و باطله های صنایع معدنی و شیمیایی

انواع سیستمهای تخلیه برای فیلترهای استوانه ای تحت خلاء شرکت تجهیز صنعت باران به صورت ذیل است :

سیستم تخلیه با استفاده از اسکرابر :
( 1- استوانه، 2-پارچه فیلتر، 3-کیک، 4- اسکرابر )
این سیستم تخلیه برای فیلتر با خروجی کیکهای جامد و ضخیم که به آسانی از پارچه فیلتر جدا شده و به قطعاتی تقسیم شوند، کابرد دارد. تخلیه معمولا به کمک جریان هوای وارد شده از داخل درام به محدوده تخلیه، انجام می گیرد.تخلیه کننده غلطان :
( 1- استوانه، 2- پارچه فیلتر، 3- کیک، 4- غلطک تخلیه، 5- اسکرابر )
این سیستم برای تخلیه فیلتر کیکهای خمیری که به سطح غلطک تخلیه چسبیده اند، کاربرد دارد.
تخلیه کننده نواری :
(1-استوانه، 2- پارچه فیلتر،3- کیک، 4- غلطک های برگرداننده/ غلطک های کنترل، 5- سیستم شستشوی پارچه فیلتر، 6- مخزن)
این سیستم تخلیه درمورد فیلتر کیکهای نازک و شکننده استفاده میشود که به آسانی از پارچه فیلتر جدا شده و توسط چ رخش و بازگرداندن پارچه شکسته می شوند. پارچه فیلتر میتواند به طور کامل پیش از ورود به مخزن، شسته شود.


سیستم تخلیه(پیش روکش) precoat :
( 1- استوانه، 2- پارچه فیلتر، 3- لایه پیش روکش، 4-اسکرابر، 5- کیک، 6- لایه روکش/کیک خراشیده شده)
در ابتدا یک کمک فیلتر در قسمت فوقانی آبگیری میشود و متعاقبا پالپ بر ر وی آن فیلتر می شود. به منظور حفظ سطح فیلتر، لایه نازکی از کمک فیلتر به همراه لایه نازکی از فیلتر کیک خراشیده می شود. این روش تخلیه زمانی کاربرد دارد که مایع حاصل از فیلتراسیون با خلوص بالا و بدون ذرات جامد مورد نیاز باشد و یا زمانی که ذرات بسیار ریز پارچه فیلتر را مسدود کند.
نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط