فیلتر شمعی (Candle filter)

فیلترهای شمعی در گروه فیلتراسیون تحت فشار قرار می گیرد. در این تکنولوژی مایع حاوی ذرّات از المنت های ویژه باشیار تا 10 میکرون از جنس SS316L/SS304L با و یا بدون پیش لایه (Pre Coat) تحت فشار 2 تا 6 بار عبور داده می شود، ذرات باقیمانده در پشت المنت ها در مرحله شستشوی معکوس از فیلتر شمعی جدا شده و نهایتاً سیال بدون ذرات با شفافیت بالاتر به عنوان فیلتریت حاصل میگردد. از مزایای این نوع فیلتر، کیفیت همگن فیلتریت و حداقل هزینه های تعمیراتی و اپراتوری می باشد. عمده کاربرد این نوع فیلترها در شفافسازی انواع شربت ها و نوشیدنی ها در صنایع غذایی، جداسازی ذرّات شیمیایی و معدنی در فاز مایع و جداسازی ذرّات صنایع روغن سازی و نفت و گاز می باشد.
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط