ته نشین کننده سریع لاملا

 ته نشین کننده لاملا (بامیکسر و بدون میکسر) مجهز به سرریز ( V-Notch ) و تخلیه اتوماتیک لجن

 از جنس فولاد گالوانیزه یا فولاد ضد زنگ (SS304)

کاربرد در صنایع و در فضاهای محدود 

• (Sand Washing) ته نشین سازی در صنایع ماسه شویی
• (Steel,Copper & Mining Process) ته نشین سازی در صنایع فولاد , معدنی و مس
• (Intake Water Treatment) تصفیه فیزیکی در تصفیه خانه های آب
• (Wastewater Treatment Plants) ته نشینی اولیه و ثانویه در تصفیه خانه های پساب بهداشتی و صنعتی

در تیکنرها، سطح تیکنر متناسب با ظرفیت آن زیاد می شود. برای صرفه جویی در سطح اشغال شده توسط تیکنر و یا در مواردی که غلظت جامد در بار ورودی به تیکنر کم است و در نتیجه سطح مورد نیاز برای دستیابی به آب سرریز با کیفیت مورد نظر به مراتب بزرگتر از سطح مورد نیاز برای مواد ته نشین شده است، از تیکنر هزارلا( لاملا) استفاده می شود. در داخل این تیکنر تعداد زیادی صفحه های شیبدار به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و بار ورودی به فاصله بین این صفحه ها هدایت می شود. به این ترتیب سطح مفید برای ته نشینی افزایش یافته است. تیکنرهای لاملا از دو بخش تشکیل شده اند. بخش فوقانی آن ها به شکل متوازی السطوح است که صفحه های شیب دار به صورت دسته-دسته با شیب 55-45 درجه در داخل آن نصب شده اند و بخش تحتانی آن ها به شکل مخروط یا استوانه است

بار ورودی از طریق محفظه های عمودی در طرفین صفحه های شیبدار وارد می شود و از طریق دریچه هایی شیار مانند به فضای بین صفحه ها منتقل می شود. در بالای هر دسته از صفحه ها، کانال هایی سرتاسری مجهز به سوراخهای تنظیم کننده برای سرریز پیش بینی شده است. به این ترتیب فشار هیدرولیکی کمی بر جریان ورودی وارد می کند و باعث می شود بار اولیه در فضاهای بین صفحه ها به طور یکنواخت توزیع شود و میزان تلاطم در نقاط ورودی به حداقل برسد

دانه های جامد موجود در بار ورودی بر روی صفحه های شیبدار ته نشین می شوند و بر روی آن ها در جهت شیب حرکت می کنند تا به داخل مخزن تحتانی تخلیه شوند. نظر به اینکه بار اولیه از طرف صفحه های مایل به فضای بین آن ها وارد می شود، در این قسمت هیچ نوع حرکت رو به بالایی ایجاد نمی شود. مواد جامد پس از پیمودن صفحه ها، وارد منطقه آرامی می شوند و لذا امکان اختلاط آن ها با بار ورودی وجود ندارد

این نوع تیکنر برای پالپی با ابعاد ذرات   1-150µm و غلظت کمتر از 15٪ کاربرد دارد .


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات