اطلاعات تماس

آدرس :اشتهارد کرج-شهرک صنعتی کوثر-خیابان صنایع-انتهای خیابان نخبگان یکم-قطعه FM149
کد پستی 3188380025

تلفن :02634036115-02634036126-02634036139

فکس : 02634036147

ایمیل :s.tohidi@baran-eet.com