اطلاعات تماس

آدرس :استان البرز-شهرک صنعتی کوثر-خیابان صنایع-انتهای خیابان نخبگان یکم-قطعه FM149
کد پستی 3188380025

تلفن: 02634036115-02634036126-02634036139
فروش داخلی 111 و حسابداری داخلی 102
موبایل فروش :09028989323

فکس : 02634036147

ایمیل :s.tohidi@baran-eet.com