دستگاه روتاری درام اسکرین در باغ پرندگان تهران

دستگاه روتاری درام اسکرین در باغ پرندگان تهران

4 فروردین1397
دستگاه روتاری درام اسکرین در باغ پرندگان تهران

دستگاه های روتاری درام اسکرین به منظور جدا سازی پر و فضولات و غذاهای مصرف نشده از آب برکه ها، تولید شرکت تجهیز صنعت باران در باغ پرندگان تهران

نظرات
ارسال نظر