افتتاح تصفیه خانه اضطراری شهر هرسین

افتتاح تصفیه خانه اضطراری شهر هرسین

3 فروردین1397
افتتاح تصفیه خانه اضطراری شهر هرسین

با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور تصفیه خانه اضطراری شهر هرسین افتتاح شد.
فیلتر های شنی این تصفیه خانه با تکنولوژی مداوم کار و بدون نیاز به شستشوی معکوس توسط شرکت تجهیز صنعت باران طراحی وتولید شده است.
 

نظرات
ارسال نظر