حضور شرکت تجهیز صنعت باران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،مواد غذائی،ماشین آلات و صنایع وابسته

حضور شرکت تجهیز صنعت باران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،مواد غذائی،ماشین آلات و صنایع وابسته

5 فروردین1397
حضور شرکت تجهیز صنعت باران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،مواد غذائی،ماشین آلات و صنایع وابسته

همچون سال های قبل حضور شرکت تجهیز صنعت باران با ارائه تکنولوژی های نوین جداسازی و فیلتراسیون در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی،ماشین آلات و صنایع وابسته-ایران آگرو فود2018
از تاریخ 8 الی 11 تیر سال 1397

http://www.iranagrofoodfair.com

نظرات
ارسال نظر