سومین نمايشگاه بين المللي تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمني، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات

سومین نمايشگاه بين المللي تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمني، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات

24 دی1396
سومین نمايشگاه بين المللي تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ايمني، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات

موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا - تلفن: 55688320 - 55688309
وب سایت: www.isecexpo.com
 

2-5 اسفند

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر